Standard Booksi blogi

Millised muutused jõustuvad töölepinguseaduses 2022. aastal

Muuhulgas muutuvad paindlikumaks hoolduskohustusega töötaja töö- ja teenistustingimused ning muutub vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem.Foto: Shutterstock

Tuleva aasta 1. aprillil jõustuva töölepinguseaduses (TLS) mõned muudatused. Muuhulgas muutuvad paindlikumaks hoolduskohustusega töötaja töö- ja teenistustingimused ning muutub vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. 

Lapsevanem võib küsida sobivamaid töötingimusi

Eelnõus nimetatakse uue terminina “hoolduskohustusega töötaja”. Tegemist on töötajaga, kes kasvatab vähemalt üht alla 8-aastast last või hooldab märkimisväärset hooldamist või tõsise terviseprobleemi tõttu tuge vajavat isikut. Siinkohal ei mõelda hooldamist vajava isiku all kitsalt vaid sugulussuhteid.

Uue seaduseelnõu kohaselt on hoolduskohustusega töötajatel ja ametnikel õigus küsida paindlikke töö- või teenistustingimusi. Seda võimalust võivad kasutada mõlemad lapsevanemad. Paindlike töötingimustena võib kokku leppida näiteks, et töötaja teeb ajutiselt kaugtööd kas tavalisel või sellest erineval tööajal, töötab osalise koormusega, töötab töö tegemise asukohas tavalisest erineval ajal jms.

Selline õigus ei tähenda automaatselt seda, et tööandja on töötajale või teenistujale kohustatud küsitud tingimusi võimaldama. Kuid antud olukorras peab tööandja oma keeldumist põhjendama. Tööandjal tuleb vastava taotluse saamisel töötaja vajadusi kaaluda. Kõik needsamad tingimused kohalduvad ka ametniku teenistustingimustele.

Muutub vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem

Muudatusega reguleeritakse lapsepuhkuse üleminek nende tööandjate suhtes, kelle töötaja kasutas vahetult enne 01.04.2022 lapsepuhkust. Näiteks, kui vanem oli lapsepuhkusel 21.-23.03.2022 ning tööandja pole enne 01.04.2022 Sotsiaalkindlustusametilt lapsepuhkuse tasu kompensatsiooni taotlenud, võib ta seda teha veel kolme kuu jooksul pärast töötaja lapsepuhkusel olekut. 

Pärast 01.04.2022 on kõikidel lapsevanematel õigus lapsepuhkusele vastavalt uuele regulatsioonile, mille järgi on mõlemal vanemal õigus kümne tööpäeva pikkusele lapsepuhkusele. Enne 01.04.2022 kasutamata lapsepuhkuse päevi üle ei kanta.

Nendel vanematel, kelle laps sündis enne 01.04.2019, on õigus lapsepuhkuse päevadele vaid kuni 31.03.2022 kehtinud redaktsiooni alusel. Kui peres on enne 01.04.2019 näiteks kaks last ning pärast 01.04.2019 sünnib perre uus laps, arvestatakse esimeste laste puhul lapsepuhkust vana redaktsiooni alusel ning viimasena (pärast 01.04.2019) sündinud lapse puhul uut. Näiteks kui peres oli enne 01.04.2019 üheksa – ja kuueaastane laps ning pärast 01.04.2019 sünnib perre uus, võetakse puhkuseõiguse arvestamisel arvesse ka pärast 01.04.2019 sündinud laps.

Lisakaitse töölepingu ülesütlemisel ja teenistusest vabastamisel

Eelnõuga sätestatakse hoolduskohustusega töötajale ja ametnikule täiendav kaitse töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamisel ning pööratud tõendamiskoormus töölepingu ülesütlemise või teenistusest vabastamise vaidlustes.

Pööratud tõendamiskoormus kehtiva TLS-i § 92 lg 2 järgi tähendab seda, et kui tööandja lõpetab töölepingu töötajaga, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast last, loetakse tööleping lõpetatuks § 92 lg 1 p-s 1 või 2 nimetatud põhjusel, kui tööandja ei tõenda, et ta ütles töölepingu üles seaduses lubatud alusel. Lihtsamalt öeldes, et kui tööandja ütleb töölepingu üles nt raseda töötajaga, siis eeldatakse, et tööleping öeldi üles põhjusel, et töötaja on rase ning tööandjal tuleb tõendada, et põhjus seisnes muus.

Sarnane eeldus hakkab kehtima töötajate ja ametnike puhul, kes kasutavad TLS § 60- 651 sätestatud puhkust (isapuhkus, lapsendajapuhkus, lapsepuhkus jne) või on ravikindlustuse seaduses sätestatud hoolduslehel, st eelnevalt nimetatud hoolduskohustusega töötajate puhul. Näiteks, kui tööandja ütleb töölepingu üles isaga, kes on viimase aasta jooksul olnud isapuhkusel, tuleb töölepingu ülesütlemise vaidlustamisel tööandjal tõendada, et ütles lepingu üles TLS-is sätestatud alusel ning see ei olnud seotud isapuhkuse kasutamisega.

Alaealise töötamine

13–14-aastase alaealisega kaob töölepingu sõlmimisel 10-tööpäevane ooteaeg alaealise registreerimisest töötamise registris. Vastav kohustus jääb edaspidi kehtima vaid 7– 12-aastase alaealise töölevõtmisel.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Telli Geeniuse kõige hinnalisemad lood oma postkasti

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate DigiPRO ja Ärigeeniuse olulisematest lugudest.