Veebimajutus.ee blogi

Kuidas me re-brändisime oma tarkvara alla 24 tunniga

Ehitustarkvara Planyard on pilvepõhine kulude jälgimise tarkvara suurte ehitusprojektide jaoks. Varem Frizure´i nime all tuntud lahenduse ööpäevaga re-brändimisest räägib kogemusloo tootepõhise kasvu (product-led growth) ekspert ning Planyard´i kaasasutaja Meelis Ojasild.

Varem kasutasime nime Frizure, kuid sellel olid mõned olulised miinused ning pidime sellepärast hakkama mõtlema nimevahetuse peale. Fizure oli keeruline just hääldada. Selle nime mõned olulised miinused olid järgmised:

 • telefonis oli seda väga raske arusaadavalt hääldada (telefonimüük on meie jaoks küllaltki oluline kanal);
 • inglise keeles olid nimel kohati negatiivsed assotsiatsioonid (“Fissure is a crack in the road”);
 • see nimi ei olnud seotud ehitusvaldkonnaga.

Mõned kliendid proovisid hääldada meie vana nime sama kõne ajal kolmel erineval viisil.

Nii otsustasimegi, et on aeg nime muuta, kuigi tegime seda mõnevõrra vastumeelselt. Siin on sammukaupa juhised, kuidas teha brändivahetus vähem kui 24 tunniga. Tegelikult saime hakkama isegi tunduvalt vähema ajaga – alustasime kell 17 ja enamus muudatustest olid juba keskööks tehtud.

NB! Kasutan alljärgnevalt termineid “bränd” ja “nimi” läbisegi, kuigi tehniliselt on neil vahe sees.

Kuidas jõuda otsustamiseni?

Kaalusime võimalikku nimemuutust juba vähemalt aasta. Me ei jõudnud kuidagi otsuseni, sest alati, kui see teema üles tõusis, tegime otsustamise asemel lõputuid ajurünnakuid uue nime üle.

Meil oli vaja fokusseerida ning alustada eesmärkidest ja põhjendustest – miks on vaja nime vahetada ja mida me uue nime juures tähtsaks peame?

Nimevahetuse eesmärgid olid järgmised:

 1. nimi peab olema telefonis lihtsasti hääldatav erinevates euroopa keeltes;
 2. nimi peab olema seotud ehitusvaldkonnaga;
 3. nimi peab jätma tootele ruumi arenemiseks erinevates suundades;
 4. .com domeen peab olema vaba;
 5. nimi kui kaubamärk peab olema vaba (registreeritav);
 6. nimi ei tohiks kõlada liiga startup´ilikult (ehitus on väga konservatiivne valdkond).

Kui saime eesmärgid paika, oli ka lihtsam ajurünnakuid korraldada ning otsustada, millised nime-ideed nendele kriteeriumitele vastavad ja millised mitte. Vastasel juhul on oht kalduda lõpututesse diskussioonidesse.

Nimede genereerimise vahendid

Alustasime nimede generaatoritest nagu Namelix. Sealt tuli nii mõnigi hea idee, kuid mitte ühtegi, mis lõpuks finaali jõudsid. Vahe-etapina oli see kasulik samm.

Vaatasime ka sõnastikke – sünonüüme, teatud sõnade antonüüme ja seotud sõnu meile oluliste terminitega. Samuti proovisime Google Translate’i.

Igasugune ajurünnak võib olla üsna väsitav, nii et hoidsime brainstorm’e tavaliselt oma iganädalaste koosoleku viimase päevakorrapunktina.

Mulle tundus, et asünkroniseeritud ajurünnak toimis paremini – s.t. tegime alguse Zoom’is, aga siis jätkasime Slack´is, kus ei olnud mingit otsest kohustust kohe vastata. Pigem tilkus nimesid juurde terve õhtu ja järgnevate päevade jooksul.

Domeeni saadavuse kontrollimine

Üheks tingimuseks oli, et .com domeen peaks antud nime jaoks vaba olema. See ellimineeris üsna palju nimesid juba eos.

Loomulikult võib domeeninime kontrollida ükskõik millise teenusepakkuja juures. Eelistasin ise kasutada Veebimajutuse domeeniotsingut. Seda põhjusel, et Veebimajutus ei tegele olemasolevate domeenidega hangeldamise või uute domeenide kokkuostuga.

Mõnede suurte väliste teenuste puhul märkasin, et kui otsisin domeeni ja see juhtus vaba olema, siis mõni aeg hiljem oli teenusepakkuja ise selle ära registreerinud ja püüdis domeeni mulle mitme tuhande euroga maha müüa. Vaevalt, et see oli kokkusattumus – otsisin väga spetsiifilist domeeni, mida nimegeneraatoriga ei oleks ilmselt keegi genereerinud.

Võrk tõmbub koomale

Saime kokku ligi 15 nime, mis kõik tundusid üsna okeid. Aga 15 on ikkagi liiga palju, mille seast valida. Kuidagi oli vaja osa nimesid kõrvale heita.

Ellimineerimise tegime Google Formsi ja Slacki abil ning reeglid olid järgmised:

 1. Vali üks nimi, mis ei peaks olema meie brändinimi;
 2. Vali üks nimi, mida peaksime kindlasti testima.

See tähendas, et peale neid kahte ellimineerimisraundi jäid järgi vaid neli nime. Arutasime need korra omakeskis läbi ning otsustasime testida kahte. Kuid domeenid registreerisime igaks juhuks ära kõigile neljale.

Nimede testimine

Me ei tahtnud teha samu vigu, mida algse nime “Fizure” puhul. Potentsiaalsete kasutajate peal testimine oli seetõttu ülioluline.

Testimine leidis aset kahel viisil:

 • Rääkisime olemasolevate ja potentsiaalsete klientidega;
 • Tegime testi UsabilityHub´is.

UsabilityHub on väga hea tööriist, kui on vaja küsida tagasisidet inimestelt erinevatest maadest (kes räägivad eri keeli). Eriti sel juhul, kui sul ei ole nende keelte rääkijaid signuppide hulgas veel olemas.

Küsimused, mida me neilt küsisime, olid järgmised:

 1. Millist nime neist kahest brändinimest eelistaksid äritarkvara puhul?
 2. Kui mõtled brändinime peale (mille ülal valisid), siis mis seostub sellega esimesena? (Palun kirjuta üles kõik assotsiatsioonid, ükskõik, kas need on positiivsed või negatiivsed.)
 3. Millisele ärivaldkonnale võiks sellise nimega tarkvara olla suunatud?
 4. Kui lihtne on seda nime hääldada?
 5. Milliseid tundeid see nimi sinus tekitab?

Tagasi vaadates oleks me pidanud viimast küsimust ilmselt paremini defineerima või küsima selle asemel midagi muud, kuna sisuliselt kordab see assotsiatsioonitesti. Aga testi edukus sellest õnneks ei sõltunud.

Neljas küsimus oleks samuti võinud spetsiifilisem olla – me ei täpsustanud seal, kas mõtlesime hääldust inglise keeles või küsitletavate emakeeles.

Esimene küsimus andis meile selliseid vastuseid nagu “A place for planning projects, a backyard to meet people to plan” ja “Architecture Platform Community”.

Ühtegi negatiivset assotsiatsiooni ei olnud. Inimesed ütlesid, et Planyard oli lihtsalt hääldatav ja seostus mingil määral ehituse ja planeerimisega. Meile tundus, et see on piisav tagasiside, et otsus teha.

Sellise testi tegemine aitas teatud määral ka tiimiliikmetel oma eelarvamustest lahti lasta ja saada kõigilt nõusolek edasi liikuda.

Keelevariatsioonide kontrollimine

Igal vähegi suuremal keelel on variatsioone. Nende all mõeldakse siis tavaliselt dialekte – erinevusi häälduses, grammatikas ja/või sõnavaras. Inglise keeles on näiteks juba ainuüksi Inglismaal mitmeid variatsioone, rääkimata siis maade-vahelistest erinevustest (vaata näiteks seda videot, kus on 24 erinevat varianti). Eestlased õpivad koolis tavaliselt briti-inglise keelt, kuigi reaalselt igapäevaelus kuulen neid rääkimas segu briti-inglise ja ameerika-inglise variantidest (palu oma sõbral hääldada “dance” ja kuula, kas ta ütleb /dɑːns/ või /dæns/).

Meil oli üks nimi, mis meeldis enam-vähem kõigile ja oli lühike. Tundus justkui ideaalne nimi. 

Aga probleemiks sai see, et üks nime osa oli “era”. Seda sõna hääldatakse aga Austraalia inglise keeles väga sarnaselt sõnaga “error”. Vedas, et testisin seda nime enne otsustamist oma Austraalia sõprade peal.

Poolita re-bränding kaheks osaks – turundusele vajalikeks ja tehnoloogilisteks muutusteks

Igal ettevõttel on mitu huvitatud osapoolt – potentsiaalsed kliendid, partnerid, olemasolevad kliendid, töötajad. On oluline nende peale eraldi mõelda ja planeerida tegevusi sellest lähtuvalt.

Esimese plaani kokkupanek võttis aega ligikaudu 15 minutit ja suures osas jäi see lõpuni samaks.

Plaan oli järgmine:

 1. Ettevõttesisesed tööriistad peavad töötama edasi probleemideta
 2. Me ei tohiks otsimootoriliiklust kaotada
 3. Ärme aja inimesi segadusse (ükskõik millist segmenti)
 4. Kaitseme brändi
 5. Loome meedias nimevahetusega tähelepanu 

Kokku oli ligi 50 erinevat tööd, mida oleks olnud vaja teha. Täpsemalt tööülesandeid uurides mõistsin aga, et tegelikult pole mingit vajadust neid kõiki korraga teha. See lihtsalt suurendab riske, et midagi läheb valesti ja paljud nendest muudatustest, mida oleks vaja lõppkokkuvõttes teha, ei puuduta absoluutselt potentsiaalseid kliente (kes olid meie peamine sihtmärk).

Ma usun, et otsus turunduslikud eesmärgid tehnoloogilistest lahku lüüa (eelkõige siis meile endale ja olemasolevatele klientidele suunatud) oli väga oluline otsus. Vastasel juhul oleks kasvanud töö maht ilmselt nädalate pikkuseks ning riskide hulk oleks samuti suurem olnud.

Olles turunduslikud eesmärgid muudest eraldanud, oli meil näiteks võimalik muuta logo veebisaidil ning e-kirjade allkirju, aga jätta e-posti domeen samaks (@fizure.com) nii meie endi e-kirjade jaoks kui meie kasutajatele, kes kasutavad spetsiaalseid meiliaadresse oma projektide juures kuludokumentide Planyard’i saatmiseks.

Mõned tehnoloogilised muudatused on meil endiselt backlog’is ja see on täiesti okei.

Muudatused, mida tegime

Me alustasime tegelikult oma Slack’i ja Notion’i töölaudade ümbernimetamisega. Lihtsalt selleks, et ennast õigele lainele viia ja millegi ülilihtsaga peale hakata.

Brändinime registreerimine

Me ei alustanud brändinime registreerimisega, aga oleks pidanud. Kontrollisime küll seda, kas registreerida on võimalik, aga registreerimine ise ununes õhtu lõppu. Tegelikult oleks võinud kindluse mõttes sellest alustada.

Logo muutmine

Ma olen seda korduvalt näinud, et inimesed kipuvad logole liiga palju tähelepanu pöörama. Pole veel ei kliente ega liiklust kodulehele, kuid arvatakse, et uus logo muudab kõike. Logo ise ei muuda midagi. Uute skaleeruvate müügi- ja turunduskanalite leidmine muudab.

Logod muutuvad oluliseks ainult küllastunud turgudel, kuna seal on palju tooteid, millel ei ole funktsionaalset vahet. Näiteks kui müüd suhkruvett või sisepõlemismootoriga autosid. Ehitustarkvaras aga on lood teisiti – meie peamine konkurent on Microsoft Excel.

Nii et logo loomiseks tegin Canva konto, kasutasin sama fonti, mis meie eelmise logo puhul ja 10 minutit hiljem oligi logo valmis.

Üks märkus – lisasin “by Fizure” logole kahel põhjusel. Esiteks nende jaoks, kes meid teadsid, et ajutiselt järjepidevust säilitada. Ja teiseks sellepärast, et ettevõtte juriidilise nime muutmine oli skoobist väljas (ma pole praeguseni kindel, milleks see üldse vajalik oleks).

Favicon´ite jaoks kasutasin tasuta veebipõhist generaatorit.

Kas meie uus logo võiks parem olla? Kindlasti võiks. Kas parem logo tooks uusi kliente? Ei.

AdWords´i reklaamide massmuutmine

Kui sul juhtub olema palju reklaame nagu meil, siis läheb nende ükshaaval muutmine tülikaks. Seetõttu kasutasin tasuta Google Ads Editor’i.

GAE abil on võimalik teha kiire “otsi ja asenda” muutus kõigile reklaamidele korraga.

WordPress’i tekstide muutmine

Meil on WordPress´is palju lehti, nii et ka siin oleks nende ükshaaval muutmine olnud vaevarikas.

Õnneks on olemas liidestused, mis võimaldavad massmuudatusi teha. Kasutasime üht sellist nimega Better Search Replace.

Nii et “Fizure” muutus “Planyard”-iks meie veebis vähem kui minutiga.

Siin tasub ettevaatlik olla, et ei muuda kogemata veebiaadressi ennast – siselingid võivad seeläbi katki minna.

Veebiäpi ja kasutajatoe artiklite muutmine

Muutsime siin vaid kahte asja – logo ning brändinime tekstides.

Meil oli vajadus kiirete muudatuste järele juba varem, seetõttu hakkasime kasutama Lokalise tõlkeplatvormi juba mõni aeg tagasi. See on võimaldanud uusi tõlkeid lansseerida mõnekümne minutiga.

Lokalise’i abil saime teha ka tekstiasendused nii Intercomis kui veebiäpis umbes 15 minutiga.

Domeeni ümbersuunamine

Vanalt domeenilt tegime 301 koodiga ümbersuunamise (“moved permanently”) ja oligi sisuliselt kõik. Arendajad võiks siinkohal uurida NGIX-i kasutamist – vähemalt meile oli see abiks.

Meile ei tule väga palju liiklust välistelt domeenidelt, nii et me ei hakanud eraldi kellelegi kirjutama, et nad lingi ära muudaksid. Kui oleks nii olnud, siis ma oleks ilmselt võtnud Google Analytics´i top referring domains´i lahti ja vaadanud, kellelt kõige kvaliteetsem liiklus tuleb ning tegelenud ainult TOP domeeniga.

Vaadates orgaanilist otsimootoriliiklust tundub, et me ei ole liikluses mitte midagi kaotanud.

Muude äppide muutmine

Tundub, et muud äpid töötasid kõik ilusti edasi – Intercom, Google Analytics, Amplitude, Hubspot jne. Vahetasime seal vajadusel ainult meie enda nime ja domeene, aga poleks pidanud isegi seda tegema.

Muutustest teadaandmine

Mõnele kliendile ütlesime omavahelises vestluses juba varem, et muudatus on tulemas. Teisi teavitasime lihtsalt läbi e-kirja, blogipostituse ja veebibänneri.

Saatsime välja ka pressiteate ning informeerisime oma lead’ide listi.

Keegi isegi ei märganud muutust. Ma ei mäleta, et me oleks saanud ühtegi küsimust selle kohta ühestki kanalist. Ainuke tagasiside tuli omavahelistes vestlustes klientidega.

Kokkuvõtteks: kõik läks hästi

Mida aeg edasi, seda rohkem harjutakse uue brändinimega, isegi kui see on halb nimi. Nii et ka meil vääratab keel mõnes vestluses vääratab keel siiamaani ja kasutame kogemata vana nime. Aga ilmselt kaob see lähikuudel ära. Samas paljud eestlased ütlevad Swedbanki kohta endiselt Hansapank. Nii et mida varem nimevahetuse ette võtad, seda parem. Lihtsam on muuta nime turundusmaterjalides, kui inimeste mälus.

Enamus aega kulus meie puhul paraku otsuse tegemisele. Nii et konkreetsete põhjenduste ja eesmärkide kirjapanek on brändinime muutmise juures väga oluline. Vähemalt minu kogemuse baasil.

Me oleme sarnast olukorda kohanud ka ehitusettevõtete puhul. Enamus ajast kulub otsuse tegemisele, et kulude jälgimine efektiivsemaks muuta. Kui kriteeriumid on paigas ja otsus tehtud, kuidas protsessid peaksid muutuma, siis Planyard’i kasutuselevõtt läheb juba väga kiirelt.

Artikkel ilmus algselt Veebimajutus.ee blogis.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Telli Geeniuse kõige hinnalisemad lood oma postkasti

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate DigiPRO ja Ärigeeniuse olulisematest lugudest.