SOP ehk kuidas tehisintellekt ettevõttes kasutusele võtta?

Vastavate tööprotsesside loomine ja rakendamine aitab tõhustada tehisintellekti (TI) tööriistade kasutuselevõttu ettevõtetes, aga kuidas seda teha? Sellest nüüd lähemalt räägimegi.

Tehisintellekt muutub loomulikult üha olulisemaks osaks ka meie tööelus, pakkudes võimalusi automatiseerida korduvaid ülesandeid, parandada otsustusprotsesse ja avastada uusi seoseid andmetes.

Kuid tehisaru tööriistade edukaks juurutamiseks ei piisa siiski vaid nende ostmisest ja installimisest. Tarvis on ka hästi läbimõeldud lähenemist, mis tagaks nende sujuva sidumise olemasolevatesse tööprotsessidesse.

Siinkohal tulevadki mängu standardsed tegevusprotseduurid ehk SOPid (Standard Operating Procedures). Need on sisuliselt detailsed juhised, mis kirjeldavad samm-sammult, kuidas teatud ülesandeid või protsesse läbi viia.

Nende eesmärgiks on tagada järjepidevus, kvaliteet ja efektiivsus, vähendades samal ajal vigu ja arusaamatusi.

Mida tehisaru SOPid endast kujutavad?

Tehisintellekti SOPid võivad olla näiteks

 • juhised TI tööriistade kasutamiseks erinevate ülesannete täitmisel, näiteks klienditagasiside analüüsimisel või müügiprognooside loomisel;
 • juhised TI tööriistade sidumiseks olemasolevatesse IT-süsteemidesse;
 • protsessid TI tööriistade kasutamise jälgimiseks ja hindamiseks.

SOPide loomine TI tööriistade jaoks võib tunduda esmapilgul aeganõudev ja tüütu, kuid pikemas plaanis tasub see end mitmel moel ära.

Esiteks aitavad hästi dokumenteeritud protsessid vähendada TI tööriistade kasutuselevõtuga seotud ebakindlust ja riske. Kui kõigil on selge arusaam sellest, kuidas tööriistu kasutada ja millised on oodatavad tulemused, on ka tulemus parem.

Teiseks muudavad SOPid TI tööriistade kasutamise kiiresti laiendatavaks ja jätkusuutlikuks. Kui protsessid on kirja pandud ja lihtsalt järgitavad, saavad ka uued töötajad või meeskonnaliikmed kiiremini oma tööga alustada ja sisse elada. See omakorda vähendab sõltuvust eraldi ekspertidest.

Kolmandaks aga lubavad TI tööriistadele loodud SOPid neid protsesse ka aja jooksul hinnata, mõõta ja pidevalt paremaks muuta. Kogudes andmeid selle kohta, kuidas SOPe järgitakse ja millised on tulemused, saab tuvastada kitsaskohti ning viia sisse vajalikke muudatusi.

SOP loob struktuuri

Kokkuvõttes on tööprotsesside loomine ja rakendamine kriitilise tähtsusega tehisaru tööriistade edukaks juurutamiseks. SOPid loovad struktuuri, stabiilsuse ja selguse, mis lasevad ettevõtetel maksimaalselt ära kasutada tehisintellekti pakutavaid võimalusi, samal ajal riske maandades.

Kui sinu ettevõte alles alustab tehisintellekti tööriistade kasutuselevõtuga, siis soovitan alustada väikestest sammudest: vali kitsam probleemide valdkond, kaardista sellega seotud protsessid, loo esimesed SOPid ning testi neid kontrollitud ulatuses. Seejärel saab juba õppida, kohaneda ja laiendada sama lähenemist teistele valdkondadele.

Juhend oma esimese SOPi loomiseks

Oma esimese tehisaru tööriista juurutamisel kasuta neid punkte, et luua SOP ehk standardprotseduur tegutsemiseks:

 1. Kirjelda protsessi või ülesannet, mille jaoks lood SOPi.
 2. Jaota protsess etappideks ja kirjelda iga etappi detailselt.
 3. Määra, milline on TI tööriista roll igas etapis.
 4. Pane SOP kirja selgelt ja konkreetselt, kasutades vajaduse korral visuaale.
 5. Testi ja kinnita SOPi sobivus ning tee vajalikud muudatused.
 6. Tutvusta SOPi kõigile asjaosalistele.
 7. Jälgi SOPi tulemuslikkust ja kogu kasutajatelt tagasisidet.
 8. Vaata SOP regulaarselt üle ja uuenda seda vastavalt vajadusele.

Olulisemad punktid, mida sealjuures silmas pidada, on kogu protsessi selge ja konkreetne kirjeldamine, TI tööriista rolli täpne määratlemine, põhjalik testimine ja kinnitamine enne laialdast kasutuselevõttu. Muidugi on tähtis ka pidev tulemuste jälgimine ja tagasiside kogumine, valmis peab olema muudatuste ja täienduste tegemiseks.

Järgides neid põhimõtteid, saabki luua tõhusad SOPid, mis aitavad ettevõttel edukalt TI tööriistu kasutusele võtta ning nende pakutavaid võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

Paindlikkus on kiirelt areneva tehisaru kasutamise võti

Ära karda eksperimenteerida ja SOPe vajadusel kohendada – TI valdkond areneb kiiresti ning paindlikkus ja valmisolek muutusteks on edu võti.

Samuti ei maksa unustada kõiki asjaga seotud osapooli – nende tagasiside ja sisend on väärtuslik, et luua SOPid, mis tõepoolest toimivad ja loovad väärtust.

Kui nüüd tekkis küsimusi või soov jagada oma kogemusi, võib julgelt ühendust võtta. Edu ja põnevat avastusretke tehisintellekti võimalusterohkel maastikul!

Artikkel ilmus algselt Veebimajutus.ee blogis.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Ärigeeniuse uudised sinu postkastis

Ärigeeniuse uudiskiri toob sinuni valiku nädala olulisematest äriteemadest, põnevad persoonilood ja ekspertide soovitused.