Tarkvara kui teenus: kuidas teha meiliturundust SaaS-ettevõtete klientidele?

Foto: Rawpixel.com, Freepik
Foto: Rawpixel.com, Freepik

Meiliturundus on jätkuvalt oluline tööriist SaaS-i (Software as a Service ehk “tarkvara kui teenus”) tööstuses, eriti klientide kaasamisel ja säilitamisel. Mitmekülgsus ja tõhusus klientideni jõudmisel ja nende kaasamisel muudavad meiliturunduse asendamatuks vahendiks SaaS-i ettevõtetele, kes soovivad parandada oma liitumisprotsesse ja hoida oma kliente brändiga pikemalt seotuna, soovitab Smaily turunduse teejuht ja partner Tanel Rand.

Milline on e-kirjade roll SaaS-i klientide kaasamises?

E-kirjade tähtsust SaaS-i liitumisprotsessis ei saa ülehinnata. Litmuse sõnul võib ettevõte iga meiliturundusele kulutatud euro kohta teenida 39 eurot tulu, mis võrdub märkimisväärse investeeringutasuvuse näitajaga: 3900%!

Isegi veidi vaoshoitumad hinnangud rõhutavad meiliturunduse olulist rolli müügis ja klientide kaasamises, prognoositav kasv ulatub 2026. aastaks 4,73 miljardi kasutajani maailmas (Statista andmetel). 

E-post teenindab SaaS-i liitumisprotsessides mitmeid funktsioone, muutes selle antud valdkonna ettevõtete jaoks oluliseks tööriistaks. Need erinevad võimalused siin näitavad, miks meiliturundus jääb SaaS-i liitumisstrateegiate nurgakiviks.

 • Automaatsete meilijadade saatmine: automaatsed e-kirjade seeriad, mille käivitavad konkreetsed toimingud (näiteks meililisti registreerumine) aitavad uusi kasutajaid liitumisprotsessis edukalt suunata ja toetada. 
 • Tervituskirjad: määra oma brändi toon ja edasta kliendile esmane teave teenuste kasutamise kohta. Väga oluline on koostada suurepärane tervituskiri, kuna see loob esimese mulje uuele kliendile.
 • Tooteõpetused ja näpunäited: anna tellijale väärtuslikku infot funktsioonide tõhusa kasutamise kohta. Pärast esimest suhtlust paneb toote kasutamisega seotud lisanippide jagamine uue kliendi end erilise ja väärtustatuna tundma. 
 • Personaliseeritud soovitused: soovita funktsioone või mooduleid, mis põhinevad uue kasutaja tegevusel ja vajadustel, mis peale esimesi kasutuskordi ilmnema hakkavad.
 • Kliendi- ja tehnilise toe suhtlus: loomulikult saab meilide abil pakkuda kasutajatele toote edukaks kasutamiseks vajalikku tuge, et kliendirahulolu püsiks kõrge. Uus kasutaja on kõige tõenäolisem klient, kes klienditoega ühendust võtab, seega hoia oma klienditeeninduse vastuste kvaliteet kõrge ja vastamise aeg kiire.
 • Tagasiside taotlused: kogu uute kasutajate tagasisidet, et veelgi enam täiustada liitumiskogemust ja toote funktsionaalsust.

Millised on tõhusate tervituskirjade strateegiad?

Kaasahaaravate tervitusmeilide koostamine heaks sisseelamise protsessi tagamiseks hõlmab mõnda tähtsamat põhistrateegiat.

Personaliseerimine: kohanda e-kirju konkreetse adressaadi järgi, kasutades tema nime ja viidates konkreetsetele tegevustele või eelistustele. Personaliseeritud meilid võivad oluliselt suurendada avamise määra ja kaasatust.

Segmenteerimine: jaga oma tellijaskond erinevateks gruppideks selliste kriteeriumide alusel nagu näiteks kasutusmustrid, registreerumiskuupäev või erinevad demograafilised näitajad. See võimaldab sihipärasemat ja asjakohasemat sõnumivahetust.

Selge väärtuspakkumine: edasta selge info oma toote eeliste ja omaduste kohta, rõhutades seda, kuidas see vastab konkreetse kasutaja vajadustele või valupunktidele.

Üleskutse tegevusele (CTA): Igal meilil peaks olema selge ja mõjuv CTA (inglise keeles call to action) ehk kutse tegevusele, mis juhatab kasutaja oma sisseelamisteekonna järgmise sammuni. 

Ajastus ja sagedus: planeeri hoolikalt oma meilide ajastust ja sagedust, et vältida uute kasutajate ülekoormamist samal ajal neid kaasates. 

Edukas näide päris maailmast: Slack

Populaarne meeskonna koostöövahend Slack kasutab uute kasutajate kaasamiseks tõhusalt meiliturundust.

Nende sisselogimismeilid on personaliseeritud, pöördudes uute kasutajate poole nimepidi ja pakkudes neile selgeid juhiseid oma Slacki teekonna alustamiseks. Samuti segmenteerivad nad oma meililisti, saates erinevaid e-kirju olenevalt näiteks sellest, kas kasutaja on üksikisik või osa meeskonnast. 

Slacki meilid tõstavad esile programmi põhifunktsioone ja sisaldavad selgeid CTA-sid, mis julgustavad kasutajaid toodet lähemalt uurima. 

Meilidel on oskus, mida paljud teised turunduskanalid ei suuda saavutada: lisada sõnumitele väärtuslikke ja isiklikke puudutusi – mastaapsel viisil.”

– David Newman, raamatu “Do It! Turundus” autor.

Meiliturundust kasuta klientide hoidmiseks

Meiliturundus on klientide hoidmiseks ülioluline. SaaS-i ettevõtted teatavad loobumismääradest ligikaudu 5% ulatuses, seega on turundusmeilide strateegiline kasutamine kliendisuhete säilitamiseks ja parandamiseks, pideva kaasatuse soodustamiseks ja loobumismäärade vähendamiseks hädavajalik.

Selle peamised strateegiad hõlmavad järgmist.

 • Regulaarsed värskendused: hoia kasutajaid kursis uute funktsioonide, värskenduste ja ettevõtte uudistega, et säilitada nende huvi ja seotus.
 • Tagasisidetaotlused: küsi tagasisidet, et näidata klientidele, et nende arvamus on oluline, ja tee kindlaks valdkonnad, mida tuleks parandada.
 • Hariva sisu jagamine: paku näpunäiteid, õpetusi ja parimaid tavasid, mis aitavad kasutajatel tootest maksimumi võtta.
 • Eksklusiivsed pakkumised: premeeri oma püsikliente eksklusiivsete allahindluste või uute funktsioonide varase juurdepääsuga.
 • Taaskaasamise kampaaniad: sihi passiivseid kasutajaid eripakkumiste või meeldetuletustega, et tuua nad uuesti aktiivsesse kasutusse ja suhtlusesse sinu brändiga.

Edukas näide päris maailmast: Dropbox

Dropbox kasutab klientide hoidmiseks meiliturundust vägagi oskuslikult.

Nad saadavad regulaarselt harivat sisu, näiteks näpunäiteid oma funktsioonide tõhusamaks kasutamiseks ja värskendusi uute funktsioonide kohta, püsides niiviisi tellijatel meeles ning lisaks pakkudes neile väärtust.

Dropbox kasutab ka taaskaasamise meile, et meelde tuletada kasutajatele nende teenuse eeliseid ja julgustada neid oma kontosid uuesti aktiveerima. 

Kliendid ei registreeru e-kirjade saamise pärast – nad registreeruvad teie kaubamärgi pärast.

– Bob Frady, digitaalturundaja, HazardHub.

Sisuideed klientide hoidmise jaoks

Et tellijaid mitte kaotada, kaalu sisu kaasahaaravana hoidmiseks järgmiste sisuideede kasutamist:

1. Tootenõuanded ja nipid: jaga vähemtuntud funktsioone või otseteid, mis võivad kasutajakogemust täiustada.

2. Kliendi edulood: tõsta kasutajate inspireerimiseks ja motiveerimiseks esile rahulolevate klientide edulugusid või tootekirjeldusi.

3. Interaktiivne sisu: kasutajate kaasamiseks ja väärtusliku tagasiside kogumiseks võib meilidele lisada erinevaid viktoriine, küsitlusi või interaktiivseid õpetusi.

4: Tähtpäevade meilid: pea meeles olulisi verstaposte ja tunnustage oma kliente, näiteks registreerimiskuupäeva aastapäeval või teatud kasutustaseme saavutamise puhul. 

5: Hooajalised pakkumised: kiireloomulisuse lisamiseks siduge pühade või hooajaliste sündmustega erinevaid eripakkumisi või allahindlusi.

Mõõdikud meilikampaaniate edu mõõtmiseks

Meilikampaaniate tõhususe mõõtmiseks jälgige neid olulisi mõõdikuid.

 • Avamismäär: adressaatide arv, kes meili avavad. Kõrge avamismäär võib viidata intrigeerivatele teemaridadele ja positiivsele mainele. 
 • Läbiklõpsamise määr (CTR): nende adressaatide osakaal, kes klõpsavad meilis olevatel linkidel. See mõõdab sinu sisu ja CTA-de tõhusust.
 • Konversioonimäär: adressaatide määr, kes teevad soovitud toimingu, näiteks registreeruvad programmi prooviversiooniks või sooritavad ostu.
 • Põrkemäär: nende meilide protsent, mida ei saanud edastada. Kõrge põrkemäär võib saatja mainet kahjustada. 
 • Tellimusest loobumise määr: teie meililistist loobunud adressaatide osakaal. Jälgi seda, et teie sisu oleks asjakohane ja väärtuslik.
Allikas: Freepik

Parimad tavad ja levinumad vead

Oma meilikampaaniate edu tagamiseks on hea järgida järgnevaid parimaid tavasid ning vältida tuleks levinud vigu.

Meiliturunduse parimad tavad

 • Järjepidev bränding. Säilita oma meilide ühtlane välimus ja tunnetus, mis peegeldab brändi identiteeti.
 • Tundlik disain. Veendu, et meilid oleks optimeeritud vaatamiseks kõigis seadmetes, sealhulgas mobiilseadmetes.
 • A/B testimine. Katseta regulaarselt alternatiivseid teemaridasid, sisu ja CTA-sid, et näha, mis seostub adressaatide huvidega.
 • Reeglitele ja seadustele vastavus. Juriidiliste probleemide vältimiseks ja usalduse säilitamiseks järgi meiliturunduse eeskirju, nagu GDPR ja CAN-SPAM.

Postkasti jõudmine pole teie eesmärk. Inimeste kaasamine on.

Matt Blumberg, Bolster

Tihti esinevad vead, mida meiliturunduses vältida

 • Tellijate koormamine üleliigse sisuga. Hoia meilid lühidad ja keskendu ühele peamisele teemale, et vältida adressaatide ülekoormamist.
 • Segmenteerimise ignoreerimine. Sama meili saatmine kogu oma meililistile võib põhjustada selle, et paljud adressaadid saavad ebaolulist sisu. See omakorda võib suurendada meililistist lahkujate arvu.
 • Ebapiisav või puudulik analüüs. Meiliturunduse toimivuse jälgimine läbi erinevate oluliste näitajate analüüsimise tähendab seda, et jätate kasutamata hea võimaluse oma turundussõnumeid täiustada ja tulemusi parandada. 
 • Ebaühtlane saatmissagedus: e-kirjade liiga sage või liiga harv saatmine võib põhjustada sideme katkemise tellijatega või hoopiski selle, et sind unustatakse. 

Kokkuvõtteks: SaaS ettevõtetel on meiliturundusest palju võita

Järgides pakutud edukaid tavasid ja vältides levinud vigu, saad oma SaaS ettevõtte jaoks kasutada meiliturundust klientide tõhusaks kaasamiseks ja hoidmiseks, luues pikaajalise kasvu. Personaliseeritud ja hästi sihitud meilikampaaniate abil saavad SaaS-i ettevõtted kasvatada müügivihjeid, suurendada kaasatust ja lõppkokkuvõttes suurendada oma äri kasvu. Meiliturundus pakub siin väärtuslikuks suhtluseks ja klientide vajadustele vastamiseks ideaalseid võimalusi. Soovin kõigile edukaid kampaaniaid ja head meiliturundamist!

Artikkel ilmus algselt Veebimajutus.ee blogis.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Ärigeeniuse uudised sinu postkastis

Ärigeeniuse uudiskiri toob sinuni valiku nädala olulisematest äriteemadest, põnevad persoonilood ja ekspertide soovitused.