Kas teadsid, kus parandatakse kümneid tuhandeid kaubaaluseid kuus? See on meile palju lähemal kui oskaks arvata!

Tallinna külje all asuvast laost käis mullu läbi pea kaks miljonit kaubaalust.Foto: Villem Massur

Viimastel aastatel on läinud moodi niinimetatud “euroalustest” kõiksugu mööbli meisterdamine nii aeda, terrassile kui ka tuppa. Tegelikult keerleb kaubaaluste ümber rahvusvaheline ja rangelt kontrollitud tööstus, mis ulatub isetegijatest palju kaugemale. Eesti kaubaaluste äri süda tuksleb Tallinna külje all Vaela külas, kus asub siinmail täiesti ainulaadne rajatis. Õigupoolest ei ole asi hoones endas, vaid selles, mida ja kuidas seal tehakse.

2000. aastal tegevust alustanud Metrosystem OÜ peamiseks tegevusalaks on puidust kaubaaluste kogumine, parandamine ning nende kordus- ja taaskasutusse suunamine.

Tänaseks on tegemist suurima kaubaaluste käitlejaga Eestis. Võimalik, et isegi kogu Baltikumis. 2022. aastal oli Metrosystem OÜ käideldud kaubaaluste kogumaht pea kaks miljonit tükki. Töötajaid on ettevõttes 47.

Ainus koht Eestis, kus tohib EUR/EPAL kaubaaluseid parandada

Kaubaalustega oleme moel või teisel kokku puutunud kõik, kuid kui paljud on näinud selle äri tagatubadesse? Maailmas kõige laialdasemalt kasutatavaid ja rahva seas euroalustena tuntud EPAL-kaubaaluseid on ringluses ligikaudu 625 miljonit. Lisaks neile veel kõikvõimalikud muud tüüpi kaubaalused ja erimõõdulised ühekordseks kasutamiseks mõeldud puitpakendid. Arvatakse, et Euroopas ringleb iga elaniku kohta üks puidust kaubaalus. Selliste mahtude juures pole küsimust, et jäätmete kõrvaldamisel on keskkonnale oma mõju.

Seetõttu võttis Metrosystem OÜ 2000. aastal esimesena Eestis kasutusele puidust kaubaaluste kordus- ja taaskasutussüsteemi, eesmärgiga vähendada jäätmete hulka. Täna, 23 aastat hiljem, on Metrosystem OÜ kõige professionaalsem kaubaaluste käitleja Eestis ja ettevõtte klientideks on ettevõtted, kes peavad mõistlikuks puidust kaubaaluseid kasutada rohkem kui üks kord.

Metrosystem OÜ poolt kasutatav kaubaaluste taaskasutamise süsteem on tuntud ka “hällist hällini“ kontseptsioonina – selle asemel et kasutuks muutunud pakendijäätmed reostaksid keskkonda, võiksid nad olla uue tootepõlvkonna tooraine.

Kuidas see siis välja näeb? Kõik sissetulevad kaubaalused sorteeritakse vastavalt nende olemusele, välimusele ja kasutusotstarbele. Remonti vajavad alused parandatakse ja markeeritakse või eemaldatakse neilt markeeringud vastavalt kõikidele kehtivatele standarditele ning tootjate ja kasutajate regulatsioonidele.

Ja regulatsioone ei ole vähe. Näiteks peavad Euroopa Liidu piire ületavad kaubaalused olema kuumtöödeldud ja selleks, et maailmas enimlevinud EPAL-kaubaaluseid seaduslikult parandada, on vajalik Euroopa Kaubaaluste Assotsiatsiooni ehk EPAL-i litsents. Kusjuures asi on nii peeneks aetud, et litsentseeritud ei ole mitte ainult remondiettevõte ise, vaid ka materjalide (näiteks naelte, kuubikute ja markeerimisvahendite) tootjad, kellelt EPAL-kaubaaluste parandamiseks vajalikke materjale üleüldse soetada saab. Ranged nõuded on vajalikud tagamaks, et EPAL-kaubaalused vastavad täpselt ühesugustele nõuetele igas maailma paigas.

EPAL-kaubaaluste kvaliteeti kontrollib igakuiste etteteatamata auditite käigus EPAL-i volitatud partner Bureau Veritas.

Eestis on EPAL-i paranduslitsents ainult ühel ettevõttel. See tähendab, et kuskil mujal Eestis kui Vaela külas Metrosystemi laos EPAL-kaubaaluseid parandada ei tohi. “Kui keegi teine teile sellist teenust pakub või neid suurel määral kokku osta püüab, pole see tõenäoliselt päris õige asi,” märgib ettevõtte müügijuht Villem Massur. Enamasti parandatakse sellised alused ikkagi nõuetele mittevastavate materjalidega ja müüakse edasi. Rääkimata sellest, et sellistel puhkudel on tegemist kaubamärgiseaduse võimaliku rikkumisega, võivad sellised kaubaalused olla nende kasutajatele ohtlikud, sest standarditega ettenähtud omadused, sealhulgas kandevõime, ei ole enam tagatud.

Kui kaubaalus on väga halvas seisukorras ja seda ei ole otstarbekas remontida, saetakse see “algosadeks” – uue toote tooraineks. See vahetoode läbib põhjaliku kontrolli, enne kui seda kasutatakse kaubaaluste remontimisel või uute toodete tootmisel.

Korduskasutuseks mittekõlbulikud komponendid hakitakse väikesteks tükkideks, mis võetakse kasutusse puitlaast- või puitkiudplaadi tootmisel või biokütusena.

Jäätmete vähenemisega jääb vähemaks ka keskkonnale tekitatud kahju. Kuna puitu kasutatakse ikka ja jälle, ei ole vajadust uue tooraine järele – väheneb metsaraie. Kasutades ümbertöödeldud puitu, vähenevad ka kulud kaubaaluste tootmisele.

Eestis on selliste EPAL-tähisega kaubaaluste paranduslitsents ainult ühel ettevõttel. Foto: Villem Massur

Tulevikku vaatav ettevõte ka peale 23 tegutsemisaastat

Et käia ajaga kaasas ja vastata klientide järjest kõrgematele nõudmistele, kolis Metrosystem OÜ 2022. aasta kevadel uude, suuremasse hoonesse. See andis muuhulgas võimaluse võtta kasutusele Hollandist tellitud automatiseeritud kaubaaluste sorteerimise ja parandamise liin, millesugust mujalt Baltikumist ei leia. Lihtsalt öeldes tähendab see, et raskeid kaubaaluseid ei pea enam inimjõul käsitsi tõstma, pöörama ja laduma, vaid selle töö teeb ära masin. Ka loeb masin kõik kaubaalused liigiti kokku ja salvestab andmed tellimuste põhiselt pilve, mis teeb kaubaaluste vastuvõtmise protsessi kiiremaks ja täpsemaks ning tagab pideva ja õigeaegse aruandluse.

Tänu sellele on ettevõte mitte ainult kõige moodsam omasuguste seas, vaid ka kõige efektiivsem Eestis ning tõenäoliselt ka kogu Baltikumis.

“Uus sorteerimise ja parandamise liin on investeering, mis suurendab tootlikkust, sealjuures vähendades rutiinse, füüsilise töö mahtu, mis omakorda vähendab oluliselt ka tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste riski,” räägib Villem.

Omades 13 veokist koosnevat autoparki, saab Metrosystem OÜ pakkuda ka paindlikumaid ja kiiremaid transpordilahendusi ning õigeaegseid tarneid.

“Tänu meie teadlikele ja keskkonnast hoolivatele klientidele oleme oluliselt suurendanud kordus- ja taaskasutatud kaubaaluste osa ringluses. Mõistlikum on kaubaaluseid parandada kui osta uusi,” sõnab ettevõtte müügijuht lõpetuseks.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Kord nädalas

Ärigeeniuse uudised sinu postkastis

Ärigeeniuse uudiskiri toob sinuni valiku nädala olulisematest äriteemadest, põnevad persoonilood ja ekspertide soovitused.