Sisuturundus

Tahad elus kannapööret ja teha midagi täiesti uut? Lahenduse leidmine võib olla ainult ühe kliki kaugusel

Tallinna Majanduskooli lõpetajaid hinnatakse tööturul väga.Foto:Tallinna Majanduskool/Tiit Tamme

Tallinna Majanduskool on Eesti vanim kutseõppeasutus, tähistades tänavu 116. tegutsemisaastat. Pika ja väärika tegutsemise jooksul on majanduskoolil pea 30 000 vilistlast ning laiapõhjaline oma valdkonna tipptegijaist koosnev õpetajaskond ning usaldusväärne maine tööandjate seas.

15 valikut kutseõppeks 

2022/2023 õppeaastal on võimalik Tallinna Majanduskoolis õpinguid alustada 15 kutseõppe õppekaval ja neljal täienduskoolituse kursusel.

1-2,5 aastaga omandad vajalikud kompetentsid tasemeõppe järgnevatel esmaõppekavadel:

Kinnisvaramaakler

Kvaliteedispetsialist

Nooremprojektijuht

Personalispetsialist

Raamatupidaja

Sekretär

Sotsiaalmeedia spetsialist

Turundusspetsialist

Väikeettevõtja

Õigusassistent

Ärikorralduse spetsialist

Aastane jätkuõpe

Üheaastane jätkuõpe võimaldab nii esmaõppe läbimise kui vajaliku töökogemuse omandamise pinnalt õppida juurde järgmistel uusi tööturu väljundeid pakkuvatel erialadel:

E-turundusspetsialist

Maksuspetsialist

Meeskonnajuht

Ostu- ja hankespetsialist

Lisaks esma- ja jätkuõppe õppekavadele pakub Tallinna Majanduskool ka umbes aastase õppeajaga tasuta täienduskoolitusi, mis aitavad täiustada oma juba olemasolevaid erialaseid kompetentse. Võimalik on õppida müügijuhtimist (1248 akadeemilist tundi) või harida end 

õigusalase täiendkoolitusega, mis on mõeldud kohalikele omavalitsuste teenistujatele (1560 akadeemilist tundi).

Uued täienduskoolitused

Uute täienduskoolituse kursustena alustavad sel õppeaastal õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele (1170 akadeemilist tundi) ja sündmusturunduse projektijuhi kursus (780 akadeemilist tundi).

Saa parimaks personalieksperdiks

Tallinna Majanduskoolis on õpetatud personalitööga seonduvaid kompetentse 1999. aastast. Personalispetsialisti õppekava on aja jooksul läbinud uuendusi, sest personalivaldkond on kiiresti ajas muutuv nii tööturu, töötajate, kui ka tööandja ootustest ja pakkumistest lähtuvalt.

Sel sügisel alustav õpperühm hakkab taas õppima uuendatud õppekava alusel, mis järgib uut personalispetsialisti viienda taseme kutsestandardit. Kaheaastane personalispetsialisti kutseerihariduse õppekava on täienenud põnevate õppeainete ja praktikumidega, mis pakuvad õppijale piisavalt väljakutset õppimise ajal. Samas loob see ka eelise tööturule suundumisel. Näiteks lisati uuenenud õppekavasse personalitöö rahvusvahelises organisatsioonis ja personalikulude maksustamine. Valikteemadena saab õppida ka korporatiivse identiteedi kujundamist ja sündmuskorraldust.

Õppejõudude hulka kuuluvad pikaajalise personaltöö ja personalijuhtimise kogemusega praktikud, seega on õppimine huvitav nii neil, kes valdkonnaga seni vähem kokku puutunud, kui ka neil, kes personalispetsialisti tööd tegemas juba aastaid. Kooli heaks koostööpartneriks on personalitöö õpetamise algaastatest alates olnud Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, kelle nõuanded on kaasaaidanud nii õpilastel kutse omandamisel, kui koolil õpetajate värbamisel.

Uuenenud personalispetsialisti erialale oodatakse õppima eelkõige personalivaldkonnast huvitatud ja juba valdkonnaga kokkupuuteid omavad isikud. Õpingud sujuvad alati paremini, kui õppimismotivatsiooni ergutab võimalus, et kasvavat kompetentsust saab igapäevaselt tööandjale pakkuda. Konkurss on igal aastal olnud suur, 5-6 inimest kohale.

Tallinna Majanduskooli õppejõud on oma ala eksperdid.Foto: Tallinna Majanduskool/Maria Tyutina

Soovid asuda õppima Tallinna Majanduskooli?

Viienda taseme esmaõppe erialadel saad õppima asuda, kui sul on omandatud vähemalt keskharidus. Lõpetamisel saadakse kutseeriharidus ehk 5. taseme kutseharidus. Majanduskooli lõpetajad on hinnatud keskastme spetsialistid ja ametnikud, kes täidavad keerulisemaid tööülesandeid ja juhivad oma vastutusalas tööprotsesse.

Näiteks võid tööle asuda raamatupidajana, sotsiaalmeedia spetsialistina, kvaliteedispetsialistina või õigusassistendina. Lisaks on Sul võimalik alustada ettevõtlusega ning oma teadmisi ja oskusi edasi arendada ka täiendõppes.

Üheaastasesse jätkuõppesse astumise eelduseks on vähemalt keskharidus ja valdkondlikud eelteadmised, mis võivad olla omandatud kas läbi kutseõppe või valdkondliku töökogemuse.

Seega tuleb arvestada, et kõikidel Tallinna Majanduskooli erialadel õppimine eeldab vähemalt keskharidust, eesti keele oskust ja inglise keele oskust (vähemalt A2 tasemel). Personalispetsialisti ja sekretäri erialale kandideerimisel on vajalik ka vene keele oskus (vähemalt A2 tasemel).

Õppijate vastuvõtmiseks toimuvad sisseastumiskatsed vestluste ja teatud erialade puhul ka testide ning õppepäevade näol.

Sisseastumiskatsete läbiviimisel annab kool endast parima, et valida välja kooli pürgijate seast just need õppijad, kel realistlik arusaam õpitavast erialast, selge motivatsioon õppima asumiseks ning nägemus oma professionaalsest karjäärist, mida majanduskoolis õpingud toetavad.

Sisseastumistest toimub kahel erialal: raamatupidaja ja õigusassistent. Sisseastumistestiga selgitatakse kandidaadi teadmiseid ja silmaringi, mis õppimisel on toetavaks eelduseks. Raamatupidaja eriala test sisaldab ka matemaatilisi ülesandeid ja õigusassistendi eriala test loogika ja seostamise ülesandeid. Test on valikvastustega ja etteantud ajaraamiga.

Vestluse kaudu hindab eriala spetsialistidest, tööandjatest ja kooli esindajatest koosnev vastuvõtukomisjon kandidaadi motivatsiooni eriala õppimiseks.

Personalispetsialisti ja sekretäri eriala vestlusel toimub ka vene keele oskuse testimine ja õigusassistendi eriala vestlusel inglise keele oskuse testimine. Eesti+vene õppekeelega (60 protsenti eesti keeles ja 40 protsenti vene keeles) ärikorralduse spetsialisti eriala õpperühma vestlused toimuvad eesti keeles.

Tallinna Majanduskool ootab uusi õpilasi.Foto: Tallinna Majanduskool/Maria Tyutina

Miks tulla õppima Tallinna Majanduskooli?

Tallinna Majanduskool on riigikool ja kõik kutsehariduse kõrgeima, viienda taseme õppekavad on läbinud kutseõppe kvaliteedihindamise ning on õppijale tasuta.

Mitmekülgsed erialavalikud on paindlikus õppevormis. 2022. aastal on Tallinna Majanduskoolis võimalik alustada õpinguid 15 erineval kutseõppe õppekaval sessioon- või õhtuõppes, mis võimaldab õpinguid kombineerida töö- ja pereeluga.

Lõpetajate kõrge tööhõive ja keskmisest kõrgem palk 

Iga-aastastest vilistlasuuringutest on selgunud, et enam kui 80 protsenti majanduskooli lõpetanutest töötab erialaga seotud tööl. Majanduskooli lõpetajate töötasu on üks kõrgemaid kutsekoolide lõpetajate töötasude võrdluses. 

Lõpetajate kõrget konkurentsivõimet toetab eelkõige majanduskooli väga praktiline õpe, mida koolis veab eest oma valdkonna tipptegijatest koosnev õpetajaskond ja ettevõttepraktika raames kogenud praktikajuhendajad. Koolil on väga ulatuslik koostöövõrgustik, mis koosneb nii kutse- ja ametiliitudest, tööandjatest, praktikaettevõtetest kui teistest kutse- ja kõrgkoolidest ning mille toel toimub pidev erialade arendus ja vastavusse viimine päriseluliste töömaailma vajadustega. 

Majanduskoolist tööturule suundunud õppijate kohta on tööandjad öelnud, et nad on kompetentsed, kohusetundlikud, täpsed, iseseisvad, kannatlikud, arenemisvõimelised, motiveeritud, efektiivselt tööaega kasutavad ja on meeldivad kolleegid ning head meeskonnaliikmed.

Kümnel erialal lõppevad õpingud kutseeksamiga, mille sooritamisel saad kutsetunnistuse. Ostu- ja hankespetsialisti, kvaliteedispetsialisti, personalispetsialisti, nooremprojektijuhi, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialisti, kinnisvaramaakleri, raamatupidaja, sekretäri ja õigusassistendi erialadel lõpetad kooli 5. taseme kutseeksamiga. Kutseeksami kulud katab kool.

Tasuta õpe! 

Kõikidel erialadel toimub 2022/23 õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires.

Tallinna Majanduskooli õppijad ei maksa omandatava hariduse eest, ent õppijatele makstakse majanduskoolis omandanud hariduse eest!

Vastuvõtt Tallinna Majanduskooli kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 20.06.-17.07.2022.

Kui on soov oma kompetentsi tõsta ühel eelpool nimetatud aastasel täienduskoolituse kursustel, ootab Tallinna Majanduskool avaldusi õpingute alustamiseks kuni 04.08.2022. Avalduse saad esitada siin.

Tallinna Majanduskool – Sinu elukestva õppe partner!

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Telli Geeniuse kõige hinnalisemad lood oma postkasti

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate DigiPRO ja Ärigeeniuse olulisematest lugudest.