NJORDi õigusblogi

Vandeadvokaat Tea Kookmaa: kerg- ja nullprogrammeerimise revolutsioon annab advokaadibüroodele enneolematud võimalused

NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat Tea Kookmaa.Foto: NJORD

Umbes pool aastat tagasi kirjutas NJORD Advokaadibüroo vandeadvokaat Tea Kookmaa Äripäevas, kuidas muutused tehnoloogias toovad kaasa uusi rolle ja ameteid õigusmaastikul, sealhulgas advokaadibüroode jaoks.

Täna näeb Kookmaa, et IT-maailmas on kerg- ja nullprogrammeerimise (no-code/low-code) revolutsioon aina hoogu kogumas. Ülemaailmse kerg- ja nullprogrammeerimise turu väärtus oli 2019. aastal 11,45 miljardit USA dollarit ja aastatel 2020–2027 kasvab see prognooside kohaselt 22,7%.

Selle valdkonna kasvu veavad turu liidrid, nagu näiteks Bubble, AirTable, Notion ja Zapier. Need on kõik kerg- ja nullprogrammeerimise platvormid, mis aitavad luua rakendusi, ilma et selleks oleks vaja koodi kirjutada. “Kerg- ja nullprogrammeerimise platvorme on ka teisi, eelmainitud on hetkel kõige tuntumad ning nende peale on ehitatud kokku tuhandeid erinevaid rakendusi,” rääkis Kookmaa.

Miks rääkida kerg- ja nullprogrammeerimisest advokaaditeenuste kontekstis?

Viimastel aastatel on hakanud üha rohkem väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid mõtlema digitaliseerimise peale tõsisemalt. “Erilise hoo sai see sisse just nii-öelda COVID-19-aastatel, kus kaugtöö tõstatas ettevõtete digitaliseerimise vajaduse veelgi tugevamalt,” märkis Kookmaa.

Kerg- ja nullprogrammeerimine aitab ettevõtetel viia ellu digitaliseerimist, tehes seda väiksemate kuludega ning võimaldades omaenda töötajatel protsesse juhtida. “Siin peituvad suured võimalused just advokaadibüroodele, kes hetkel Eestis digitaliseerituse poolest just ei hiilga,” lisas ta.

Rohkem digitaliseeritust

Eesti advokaadibürood võiksid Kookmaa arvates olla oluliselt digitaliseeritumad. “Olgem ausad, kui edukalt meie advokaadibürood päriselt digitaliseeritud on? Kui süveneme sellesse, milliseid IT-vahendeid advokaadid oma igapäevatöös kasutavad, näeme, et pilt on oluliselt nukram kui arvame,” rääkis Kookmaa. “Jah, ma tean, et mitmed Eesti advokaadibürood kasutavad xLaw’d ning Avokaadot. Need on kasulikud lahendused ning nende lahenduste taga on suur potentsiaal. Advokaadibüroo ja -teenuste digitaliseerimine aga tähendab midagi enamat kui üksnes mõne kasuliku IT-lahenduse juurutamine, et lahendada üksikuid efektiivsusprobleeme.”

Juba mõnda aega on advokaaditeenuste turul olnud tunda, et kliendid ootavad advokaaditeenuselt veidi teistsugust lähenemist – agiilsemat, klienti kaasavamat ja mugavamat. Advokaatideni jõuavad igapäevaselt väga keerulised õigusküsimused, mille lahendamisel saaks kasutada IT-lahendusi, kuid ideede reaalne teostus jääb tihti pidama selle taha, et advokaadid ei oska ise koodi kirjutada ning programmeerijate kaasamine on kulukas. Kerg- ja nullprogrammeerimine annab Kookmaa sõnul advokaatidele võimaluse teostada legal tech lahenduse loomise ideid, mis varem on seisnud eelmainitud takistuste taga. 

NJORD Advokaadibüroo kogemus kerg- ja nullprogrammeerimisega

“Kerg- ja nullprogrammeerimine annab advokaatidele võimaluse juhtida projekte väiksema ajakuluga, hallata paremini projekti käigus tekkivat oskusteavet ning koguda kliendilt tagasisidet oluliselt hõlpsamalt,” tõi Kookmaa välja. Seda kõike tänu AirTable’i, Zapieri, Notioni, Bubble’i ja teiste platvormide poolt pakutavatele võimalustele. 

“Oleme NJORD Advokaadibüroos rakendanud no-code/low-code-lahendust viimase poole aasta jooksul edukalt ühes mahukas projektis,” ütles Kookmaa. Tegemist on projektiga, kus kliendi jaoks on vaja regulaarselt, sealjuures väga lühikeste tähtaegadega compliance’i nõu anda. “Nägime kohe projekti alguses, et tegemist ei ole nn klassikalise advokaaditööga. Selle projekti sisu, intensiivne töövoog ja info kogus andsid kohe mõista, et meil on vaja mingit IT-platvormi, mis võimaldaks meil tööd efektiivsemalt teha,” sõnas Kookmaa.

Seega otsustati proovida Notionit ning nüüd haldab NJORD kogu projekti seal. “Meil on väga hea meel, et otsustasime seda lahendust proovida. Selle projekti jaoks ei olnud IT-turul olemas n-ö valmis tarkvara, mida sisse osta. Ja me arvame, et see ei oleks ka hea mõte olnud,” märkis Kookmaa. “Notion on võimaldanud meil ehitada üles oma projekti nüanssidega arvestav IT-keskkond, mida saame kohandada, lähtudes oma kliendi vajadustest. Ja seda kõike ilma, et meie advokaadid peaksid programmeerimist oskama.” 

Uued võimalused advokaaditeenusele

Kerg- ja nullprogrammeerimine avab ka mitmeid teisi võimalusi, et advokaat saaks oma kliendile rohkem väärtust luua. “Näiteks oletame, et advokaadibüroo nõustab oma klienti andmekaitse teemadel ning teostab kliendi ettevõtte kohta andmekaitseauditi. Advokaat kogub kliendilt infot, analüüsib tema andmekaitse olukorda ning kirjeldab enda leide Wordi failis, kuhu ta vormistab andmekaitseauditi raporti, koos praktiliste soovitustega kliendile kooskõla saavutamiseks. Lõpuks saadetakse kliendile andmekaitseauditi raport,” kirjeldas Kookmaa.

Wordi faili kujul andmekaitseauditi raporti saatmine kliendile ei ole Kookmaa sõnul iseenesest halb. Andmekaitseauditi raporti eesmärk on anda ülevaade puudujääkidest GDPRi valguses, ning seda saabki väga edukalt teha Wordi failis. Miinuseks on see, et Wordi failis tehtud raportid kipuvad klientidel “sahtlisse” jääma. “Vähesed kliendid vaevuvad neid algusest lõpuni läbi lugema ning sealt edasisi tegevusi välja sõeluma. Kliendi huvi on aga olla andmekaitseõiguse reeglitega kooskõlas. Sellepärast ta advokaadi poole pöörduski. Kuidas siis saaks advokaat luua kliendile tõelist väärtust?” tõstatas Kookmaa küsimuse.

Uus võimalus

Siin loovadki Notion, AirTable, Zapier ja teised platvormid uue võimaluse. “Näiteks kui kasutada andmekaitseauditi tegemiseks Notionit, saab advokaat sama projektiga kliendi jaoks oluliselt rohkem väärtust luua. Kogu andmekaitseauditi projekti saab algusest lõpuni Notionis teha, alustades infokorjega ning lõpetades raporti koostamisega,” selgitas Kookmaa. “Advokaat saab kasutada ühte kõikehõlmavat lahendust selleks, et talletada kliendilt intervjuude käigus saadud infot. Saab luua eraldi andmebaasi, millest saab lõpuks andmekaitseauditi raport. Selles andmebaasis saab analüüsida üksikuid andmekaitsealaseid küsimusi ning esitada järeldusi,” lisas ta.

Pärast seda kui raport on valmis, saab advokaat tekitada Notionis kliendile nn to-do-list’i tegevustest, mis tuleb kliendil enda ettevõttes ära teha, et olla compliant. To-do-list’is olevate tegevuste ära tegemise saab advokaat siduda teavitustega: iga kord kui klient mingi tegevusega lõpuni jõuab, tuleb advokaadile selle kohta automaatselt teavitus. See aitab advokaadil klienti edasi nõustada uute tegevuste osas. 

Mida saab veel teha?

Näiteks saab Notionis teha ja hallata isikuandmete töötlemise toimingute registrit (GDPRi art 30). Kes on rohkem andmekaitsega kursis, teab, et GDPRi art 30 nõuab, et ettevõte peaks detailset ülevaadet erinevatest isikuandmete töötlemise toimingutest, mida tema organisatsioonis tehakse.

Kookmaa teab andmekaitseõiguse advokaadina omast kogemusest, et paljud ettevõtted teevad seda veel tänagi Excelis. Notion on selle jaoks oluliselt kasutajasõbralikum keskkond. Kui teha isikuandmete töötlemise toimingute register näiteks Notionis, saab registri külge ehitada funktsioone, mis võimaldavad hallata kogu andmekaitse tagamise elutsüklit.

Eelnevalt kirjeldatud näited on vaid üksikud mitmetest-mitmetest võimalustest, mida kerg- ja nullprogrammeerimise platvormid advokaadibüroole pakuvad. 

Kõiki eelkirjeldatud protsesse saab teha ühel platvormil, millele pääsevad ligi nii advokaat ja tema meeskonnaliikmed kui ka klient ise. See võimaldab ka jooksvat infot projekti käigus oluliselt efektiivsemalt jälgida ja vahetada, kuna ära jääb ajakulukas meilide põrgatamine. Advokaat ja klient saavad samas keskkonnas suhelda ning tagasisidet anda. Tehnoloogiaõigusele spetsialiseerunud advokaadid juba teavad, et mitmed tehnoloogiaettevõtted kasutavad Notionit ja muid platvorme oma igapäevases tegevuses. On aeg rakendada neid ka õigusteenustes, et luua klientidele rohkem väärtust. 

Väga oluline väärtus on Kookmaa sõnul ka see, et kogu projekti saab juhtida advokaat ise. Ilma et ta peaks õppima koodi kirjutama või kaasama projekti kuluka IT-arendaja. “Advokaat saab ise sobiva infosüsteemi üles ehitada ning seda projekti elutsükli jooksul kohendada, vastavalt kliendi vajadustele. Just sellepärast on kerg- ja nullprogrammeerimise tähelend advokaaditeenuste jaoks märgilise tähendusega,” selgitas Kookmaa. Siiamaani kehtis advokaadibüroodes valdavalt arusaam, et kaasusepõhiseid IT-lahendusi ei ole võimalik teha ilma IT-arendajat kaasamata. Sellega kaasnevad paratamatult nii kulud kui ka ajaline kadu.

Lisaks tekib välise koostööpartneri kaasamisega tihti probleem, et osapoolte paljususe tõttu ei ole võimalik IT-süsteemi nii agiilselt ja kliendi tagasisidet arvesse võtvalt arendada, kui advokaadibüroo seda ideaalis sooviks.

Tänu kerg- ja nullprogrammeerimisele on advokaadibürool võimalik jõuda sama eesmärgini oma jõududega. Oluline on, et advokaadibüroo töötajate seas on IT-huvilisi ning initsiatiivikaid projektijuhte.

Populaarsed lood mujal Geeniuses

Telli Geeniuse kõige hinnalisemad lood oma postkasti

Saadame sulle igal argipäeval ülevaate DigiPRO ja Ärigeeniuse olulisematest lugudest.